روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان رده نوجوانان
تاریخ : یک شنبه 4 آذر 1397
گروه : اخبار
چکیده : روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان رشته ددلیفت اهدای حکم و مدال قهرمانان رده نوجوانان گلپایگان ورزشگاه۱۷شهریور ۴آذر۹۷


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد