نفر برتر مسابقات قویترین مردان منفی ۱۰۵ کیلوگرم
تاریخ : شنبه 10 آذر 1397
گروه : اخبار
چکیده : نفر برتر مسابقات قویترین مردان منفی ۱۰۵ کیلوگرم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی استان اصفهان پنجشنبه ٨ آذر ۹۷ گلپایگان/ورزشگاه۱۷ شهریور