کلاس داوری مچ اندازی
تاریخ : شنبه 11 اسفند 1397
گروه : اخبار
چکیده : کلاس داوری مچ اندازی با حضور ۶۰ نفر شرکت کننده از شهرهای مختلف میهن عزیزمان ایران باتدریس مدرسین رسمی فدراسیون بدنسازی آقایان محمد فلاحیان از اصفهان ومرتضی حاج مرادی ازتهران پنجشنبه و جمعه ۹و۱۰ اسفند ۹۷ اصفهان سالن آمفی تاتر کارگران/چهارباغ بالا


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد