جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان برگزار شد
تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1398
گروه : اخبار
چکیده : جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان برگزار شد

جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان
جلسه کمیته پرورش اندام باحضور سرپرست هیات ، مسئولین و صاحب نظران این رشته برگزار گردید

این گردهمایی باصحبت های جناب آقای شاه علی آغاز شد و با صحبت صاحب نظران زیرمجموعه این رشته ادامه یافت و در پایان مقرر شد مسئولین و زیرمجموعه این کمیته طبق ابلاغ های سابق به فعالیت خود ادامه دهند و نسبت به تقویت بعضی از قسمتها اقدام شود

در ادامه جلسه مسئولیت های افراد در امر برگزاری مسابقات پیش روی زیر مجموعه این کمیته نیز مشخص گردید و مقرر شد مسابقات پرورش اندام و دیگر رشته های زیرمجموعه این کمیته
۳ لغایت ۵ مهر۹٨ در سالن پیروزی اصفهان واقع در خیابان جی/لاهور برگزار گردد

شاه علی افزود در دوره سرپرستی سعی براین است که با ایجاد فضای تعاملی از ظرفیت های انسانی موجود در راستای انجام برنامه های پیش روی هیات بیشتر بهرمند شویم