روز دوم مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان
تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1398
گروه : اخبار
چکیده : روز دوم مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان

روز دوم مسابقات ددلیفت
قهرمانی باشگاه های استان اصفهان
به میزبانی شهرستان شهرضا با حضور رئیس اداره این شهرستان ، سرپرست هیات بدنسازی جناب آقای شاه علی ، آقای مظاهر محمودی بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان و مسئولین زیرمجموعه هیات بدنسازی استان و کادر برگزاری مسابقه
جمعه ۴ مرداد ۹٨

 

 

گزارش مسابقات د.دلیفت قهرمانی باشگاههای استان
رده سنی نوجوانان وجوانان
به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی استان اصفهان مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی هیات بدنسازی شهرستان شهرضا درروزپنج شنبه ۳مردادماه باحضور۹۶شرکت کننده درقالب ۸تیم نوجوانان و۸تیم جوانان درمکان ورزشگاه تختی شهرضابرگزارگردیدکه عناوین تیمی به شرح زیرکسب شد:
نوجوانان:
۱-باشگاه عقاب نیروهوایی
۲-ستارگان نیک شهرضا
۳-باشگاه آراد
قهرمان قهرمانان:
محمدحسین استادپورازشهرضا
رده سنی جوانان:
۱-باشگاه عقاب نیروهوایی
۲-باشگاه خلیج فارس
۳-باشگاه قهرمان شهرضا
قهرمان قهرمانان:
ابوالفضل شکورازاباصالح کاشان

 

گزارش روزدوم مسابقات د.دلیفت قهرمانی استان
رده سنی پیشکسوتان وبزرگسالان
,روزجمعه۴مرداد ماه در ورزشگاه تختی شهرضاباحضور۴۲نفرپیشکسوت و۵۰نفربزرگسال باحضورمجموع۱۹تیم برگزارگردید,که نتایج تیمی به شرح زیرکسب گردید:
پیشکسوتان:
۱-باشگاه پارسه خمینی شهر
۲-خلیج فارس
۳-قهرمان شهرضا
قهرمان قهرمانان:
مستر۱:سعید رفیعی
مستر۲:عبدالخالق قانع
مستر۳:عباسعلی پناهی
بزرگسالان:
۱-باشگاه خلیج فارس اصفهان
۲-خانه قدرت شهرضا
۳-انرژی
قهرمان قهرمانان:
احمدرضا بابااحمدی ازشهرضا
 


اخبار مرتبط :
مسابقات ددلیفت قهرمانی تیمی پیشکسوتان و بزرگسالان باشگاه های استان اصفهان (دوشنبه 18 آذر 1398)
تجلیل از جناب آقای غلامرضا مظفری درحاشیه مسابقات ددلیفت (دوشنبه 18 آذر 1398)
اهدای حکم و مدال قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان (دوشنبه 18 آذر 1398)
روز اول مسابقات ددلیفت اهدای حکم و کاپ قهرمانان تیمی رده سنی نوجوانان مسابقات ددلیفت (دوشنبه 18 آذر 1398)
بخشنامه مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور به میزبانی استان اصفهان (دوشنبه 18 آذر 1398)
پوستر مسابقات پرس سینه و ددلیفت (پنج شنبه 16 آبان 1398)
بخشنامه مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (پنج شنبه 16 آبان 1398)
اهدای حکم و کاپ تیمی مسابقات ددلیفت رده سنی نوجوانان (دوشنبه 7 مرداد 1398)
روز اول مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (دوشنبه 7 مرداد 1398)
مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای شهرستان شهرضا (سه شنبه 1 مرداد 1398)
بخشنامه مسابقات ددلیفت با لوازم قهرمانی باشگاههای کشور (سه شنبه 1 مرداد 1398)
کسب ۳ کاپ قهرمانی در مسابقات ددلیفت قهرمانی کشور توسط هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان (شنبه 22 دی 1397)
مسابقات چندجانبه پرس سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاه های شهرستان شهرضا (دوشنبه 19 آذر 1397)
پایان روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان ( یک شنبه 4 آذر 1397)
روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان ( یک شنبه 4 آذر 1397)
روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان ( یک شنبه 4 آذر 1397)
روز سوم المپیاد ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان رده نوجوانان ( یک شنبه 4 آذر 1397)
المپیاد هیات بدنسازی رشته پاورلیفتینگ مسابقات ددلیفت و پرس سینه قهرمانی استان اصفهان (سه شنبه 29 آبان 1397)
مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های شهرستان برخوار با حضور مسئولین هیات بدنسازی استان اصفهان (شنبه 26 آبان 1397)
جلسه هماهنگی برگزاری المپیاد ورزشی بخش پاورلیفتینگ،مسابقات ددلیفت و پرس سینه (دوشنبه 14 آبان 1397)
123