قابل توجه کلیه قبول شدگان دوره های مربیگری بدنسازی سال ۱۳۹۷
تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1398
گروه : اخبار
چکیده : قابل توجه کلیه قبول شدگان دوره های مربیگری بدنسازی سال ۱۳۹۷

قابل توجه کلیه قبول شدگان دوره های مربیگری بدنسازی سال ۱۳۹۷
جهت دریافت گواهی موقت مربیگری خود میتوانند هرروز بجز پنجشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ به دفتر هیات بدنسازی استان مراجعه کرده و فرم کارورزی دوره مربیگری را دریافت نمایند و پس از گذراندن کارورزی مدرک مربیگری خود را تحویل بگیرند