جلسه استقبال از علی شیروانی
تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1398
گروه : اخبار
چکیده : عضو محترم تیم ملی پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران

جلسه استقبال از علی شیروانی
عضو محترم تیم ملی پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
با حضور مسئولین زیرمجموعه هیات و جمعی از بزرگان ورزش استان

پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹٨
ساختمان هیات بدنسازی استان اصفهان