دوره زیر از نظر اداره کل ورزش و جوانان و هیات بدنسازی استان اصفهان فاقد اعتبار است
تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1398
گروه : اخبار
چکیده : دوره زیر از نظر اداره کل ورزش و جوانان و هیات بدنسازی استان اصفهان فاقد اعتبار است


اخبار مرتبط :
اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه (دوشنبه 26 شهریور 1397)
دوره های فاقد اعتبار (سه شنبه 16 مرداد 1397)