اسامی نفرات برتر تیم های زیرمجموعه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان که در مسابقات کشوری شرکت کردند
تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1398
گروه : اخبار
چکیده : به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی استان اصفهان اسامی ورزشکاران تیم های زیرمجموعه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان که در مسابقات کشور توانسته اند جزء شش نفر برتر باشند

اسامی نفرات برتر تیم های زیرمجموعه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان که در مسابقات کشوری شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی استان اصفهان اسامی ورزشکاران تیم های زیرمجموعه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان که در مسابقات کشور توانسته اند جزء شش نفر برتر باشند به شرح زیر میباشد:

تیم بادی کلاسیک
محمد میرزایی مقام دوم
سعید نائینی مقام سوم
علی مصطفوی مقام چهارم
امین قاسم زاده مقام ششم

تیم ماسکولار فیزیک
حسین کریمی مقام سوم
آرش آرمیده مقام چهارم
رحیم آقابیلگو مقام پنجم

تیم فیزیک کلاسیک
وحید سهرابی مقام اول
امیرحسین عباد مقام سوم
کرامت قاسمی مقام سوم
رضا علیزاده مقام سوم
مجید رجبی مقام چهارم
سعید جمشیدی مقام ششم


تیم بادی بیلدینگ
حمیدرضا مهدی فر مقام اول
مجید هاشمی مقام چهارم

تیم پیشکسوتان
جواد عباسی مقام سوم

شایان ذکر است امتیاز نفرات اول تا ششم در مجموع امتیاز تیمی تاثیر گذار است و محاسبه میشود