روز اول مسابقات مچ اندازی آقایان به میزبانی مشهد به پایان رسید و تیم های استان اصفهان
تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1398
گروه : اخبار
چکیده : روز اول مسابقات مچ اندازی آقایان به میزبانی مشهد به پایان رسید و تیم های استان اصفهان توانستند در رده امید هم چپ و هم راست دست مقام سوم تیمی را ازآن خودکنند

شایان ذکر است ۱۱ داور از استان اصفهان در این دوره از مسابقات که باشرکت ٨۰۰ دست از سراسر کشور در حال برگزاریست قضاوت میکنند

 


 


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد