جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان با حضور مسئولین هیات و صاحب نظران این رشته برگزار گردید
تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1398
گروه : اخبار
چکیده : جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان با حضور مسئولین هیات و صاحب نظران این رشته برگزار گردید