مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک.فیزیک،فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک
تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1398
گروه : اخبار
چکیده : قهرمانی باشگاه های استان اصفهان ۲۴و۲۵بهمن۹٨