بازتاب خبری برگزاری پنجمین گردهمایی روابط عمومی هیات های بدنسازی
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : بازتاب خبری برگزاری پنجمین گردهمایی روابط عمومی هیات های بدنسازی سراسر کشور در خبرگزاری صدا وسیما