مجمع روابط عمومی هیات های بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور به میزبانی استان اصفهان برگزارشد
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان مجمع روابط عمومی هیات های بدنسازی سراسر کشور پنجشنبه۱۲تیر۹۹در سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد،

دراین برنامه که مسئولین محترم فدراسیون بدنسازی ، وزارت ورزش و مسئولین روابط عمومی هیات های بدنسازی سراسر کشور حضور داشتند در مورد مسائل روز و دغدغه های مسئولین ارتباطات بحث و تبادل نظر شد

دکتر امیری خراسانی سرپرست فدراسیون بدنسازی کشور گفت: هرچقدر روابط عمومی ها قویتر باشند ورزش کشور به سمت قویتر شدن خواهد رفت

دکتر حسین یارمحمدیان رئیس هیات بدنسازی اصفهان نیز با اشاره به اهمیت حوزه روابط عمومی ها گفت: مسئولین روابط عمومی با انعکاس صحیح اخبار میتوانند باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت های سازمان ها شوند

حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی افزود:
هیات بدنسازی استان اصفهان بسیار سازمان یافته و هدفمند فعالیت میکند

میلاد مقیمی زاده مدیر روابط عمومی فدراسیون درمورد نحوه برگزاری استان اصفهان عنوان کرد: خیلی خوشحال هستیم ازاینکه میزبان این برنامه استان اصفهان بود ، زیرا دربرگزاری این برنامه نهایت تلاش خود را کردند و این گردهمایی به بهترین نحو ممکن برگزار شد

در پایان از دکتر محمدتقی امیری خراسانی سرپرست محترم فدراسیون ، حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون ، میلاد مقیمی زاده مدیر روابط عمومی ،محمد جوزدانی مدیر حوزه ریاست و مهدی نورزاده دبیر آموزش ، توسط هیات بدنسازی استان اصفهان تقدیر بعمل آمد و به تمامی حضار در برنامه نشان مجمع روابط عمومی همراه با صنایع دستی استان اصفهان توسط هیات هدیه داده شد،

شایان ذکر است از مجتبی سعادت مهر به عنوان مسئول برگزاری مجمع و یکی از روابط عمومی های برتر کشور توسط فدراسیون بدنسازی تقدیر بعمل آمد