جلسه کمیته شهرستان ها با رئیس هیات بدنسازی استان اصفهان جهت ساماندهی امور شهرستان ها برگزار شد
تاریخ : شنبه 21 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : جلسه کمیته شهرستان ها با رئیس هیات بدنسازی استان اصفهان جهت ساماندهی امور شهرستان ها برگزار شد


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد