دیدار اهالی زیر مجموعه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان با دکتر حسین یارمحمدیان
تاریخ : شنبه 21 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : ارکان زیرمجموعه هیات بدنسازی استان اصفهان بارعایت کلیه پرتکل های بهداشتی با رئیس هیات دیدار کردند

در این جلسه به مسائلی که مسئولین کمیته ها اعلام میکردند توسط رئیس هیات رسیدگی شد و مقرر گردید برنامه های هر کمیته منوط به مجوز فدراسیون و درنظر گرفتن شرایط کرونا پیگیری و برگزار گردد

 

 

 


اخبار مرتبط :