درگذشت پدر گرامی جناب آقای دکتر حسین پاکنژاد
تاریخ : پنج شنبه 26 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : جناب آقای حسین پاکنژاد قهرمان ارزنده و عضو کمیته قویترین مردان هیات بدنسازی استان اصفهان درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض مینماییم