انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان
تاریخ : پنج شنبه 16 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : حکم انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان صادر شد

تبریک خدمت جناب طباطبایی

حکم انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان صادر شد

وزیر ورزش و جوانان در حکمی سيد محمد طباطبايي را به عنوان «مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان » منصوب کرد