پیگیری فعالیت باشگاههای بدنسازی در ایام کرونا
تاریخ : پنج شنبه 16 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : حتی المقدور ترتیبی اتخاذ نمایند تا باشگاه های بدنسازی بتوانند با رعایت پرتکل های بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند

طی جلسه ای که در روز پنج شنبه ۲ مرداد ۹۹ توسط دکتر حسین یارمحمدیان رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان و دکتر رحیمی رئیس هیات تنیس استان اصفهان با معاون محترم استاندار و دبیر ستاد کرونای استان برگزار گردید توضیحات مبسوطی درخصوص فعالیت باشگاه های بدنسازی ارائه شد و از دبیر ستاد کرونای استان خواسته شد حتی المقدور ترتیبی اتخاذ نمایند تا باشگاه های بدنسازی بتوانند با رعایت پرتکل های بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند