جلسه مدیر روابط عمومی باحضور زیر مجموعه این کمیته و مسئول انفورماتیک هیات
تاریخ : پنج شنبه 16 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : جلسه مدیر روابط عمومی باحضور زیر مجموعه این کمیته و مسئول انفورماتیک هیات پیرامون پیگیری طرح ارتقائ سایت هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان بنا به دستور رئیس هیات برگزار گردید

جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حذف کاغذ و باتوجه به استقرار دولت الکترونیک طی برنامه ریزی های انجام شده طی چند روز آینده قابلیت ثبت درخواست به صورت الکترونیکی و پیگیری کلیه امور مراجعین به صورت غیر حضوری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

ازین رو مراجعین بدون نیاز به صرف وقت و بدون نیاز به حضور در هیات میتوانند درخواست های گوناگون خود را از طریق سایت جدید هیات به صورت الکترونیکی ثبت و پیگیری نمایند که این امر برای اولین بار است در کشور توسط یک هیات ورزشی در دست اقدام و اجرا میباشد