دیدار دبیر و تعدادی از ارکان زیرمجموعه هیات بدنسازی از سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار
تاریخ : پنج شنبه 30 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : دیدار دبیر و تعدادی از ارکان زیرمجموعه هیات بدنسازی استان و شهرستان برخوار از سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان این شهرستان جناب آقای علیرضا ربیع پنجشنبه۲۳مرداد۹۹