حضور دبیر و تعدادی از ارکان زیر مجموعه هیات در مراسم عید غدیر خم به همت کمیته فرهنگی
تاریخ : پنج شنبه 30 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : حضور دبیر و تعدادی از ارکان زیر مجموعه هیات در مراسم عید غدیر خم به همت کمیته فرهنگی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد