تقدیر از مالکین منصف باشگاه بدنسازی
تاریخ : پنج شنبه 30 مرداد 1399
گروه : اخبار
چکیده : تقدیر از مالکین منصف باشگاه بدنسازی جام ۳۲۵ آقایان میرقدر و جعفری توسط هیات بدنسازی استان اصفهان به پاس بخشیدن اجاره بهای سالن بدنسازی