رسیدگی به امور جاری هیات
تاریخ : شنبه 1 شهریور 1399
گروه : اخبار
چکیده : رسیدگی به امور جاری هیات توسط رئیس،دبیر و حضور تعدادی از ارکان زیرمجموعه پنجشنبه۳۰مرداد۹۹


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد