بخشنامه مسابقات پرورش اندام کشور ارائه شده توسط فدراسیون
تاریخ : یک شنبه 14 دی 1399
گروه : اخبار
چکیده : بخشنامه مسابقات پرورش اندام کشور ارائه شده توسط فدراسیون

بخشنامه مسابقات پرورش اندام کشور ارائه شده توسط فدراسیون


اخبار مرتبط :
بخشنامه مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه ( یک شنبه 19 بهمن 1399)
بخشنامه مسابقات مچ اندازی آقایان ( یک شنبه 8 دی 1398)
بخشنامه مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور به میزبانی استان تهران ( یک شنبه 8 دی 1398)
بخشنامه مجموعه مسابقات زیرمجموعه کمیته پرورش اندام ( یک شنبه 10 شهریور 1398)
بخشنامه مسابقات زیرمجموعه پرورش اندام قهرمانی باشگاه های شهرستان نجف آباد ( یک شنبه 10 شهریور 1398)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (سه شنبه 2 بهمن 1397)
بخشنامه مسابقات پاورلیفتینگ "بـاتجهیزات" قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (جمعه 28 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پاورلیفتینگ "بدون تجهیزات" قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (جمعه 28 دی 1397)
بخشنامه مسابقات قویترین مردان "رده آزاد" قهرمانی استان اصفهان (جمعه 28 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (دوشنبه 24 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (سه شنبه 18 دی 1397)
بخشنامه سمینار داوری فیزیک کلاسیک و ماسکولارفیزیک ( چهارشنبه 21 آذر 1397)
قابل توجه شرکت کنندگان رشته پرمخاطب فیزیـک (دوشنبه 5 آذر 1397)
بخشنامه مسابقات المپیاد مچ اندازی آقایان قهرمانی استان اصفهان ( چهارشنبه 30 آبان 1397)
اصلاحیه بخشنامه مسابقات فیزیک المپیاد رشته های ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان ( چهارشنبه 2 آبان 1397)
بخشنامه مسابقات مچ اندازی آقایان المپیاد رشته های ورزشی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان. ( چهارشنبه 2 آبان 1397)
12