بیست وسومین جشنواره شهید رجایی برگزار شد
تاریخ : پنج شنبه 9 بهمن 1399
گروه : اخبار
چکیده : این جشنواره با حضور استاندار محترم برگزار گردید و دکتر حسین یارمحمدیان فرماندار گلپایگان بعنوان یکی از مدیران برتر استان اصفهان انتخاب و معرفی شد و از ایشان توسط مسئولین عالی رتبه استان تقدیر بعمل آمد چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد