اهدای جوایز برندگان مسابقه کمیته فرهنگی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان درمورد جمله ای در وصف سردار سلیمانی
تاریخ : یک شنبه 19 بهمن 1399
گروه : اخبار
چکیده : اهدای جوایز برندگان مسابقه کمیته فرهنگی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان درمورد جمله ای در وصف سردار سلیمانی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد