مسابقات پرورش اندام در زمستان ۹۹ برگزار نمی شود
تاریخ : یک شنبه 19 بهمن 1399
گروه : اخبار
چکیده : مسابقات پرورش اندام در زمستان ۹۹ برگزار نمی شود


اخبار مرتبط :
سازوکار برگزاری مسابقات پرورش اندام باتوجه به شرایط کرونا و درنظر گرفتن پروتکل های ستاد کرونا تدوین شد (پنج شنبه 9 بهمن 1399)
جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان با حضور مسئولین هیات و صاحب نظران این رشته برگزار گردید ( چهارشنبه 9 بهمن 1398)
مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک.فیزیک،فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک ( چهارشنبه 9 بهمن 1398)
تبریک به جامعه ورزش کشور (دوشنبه 20 آبان 1398)
افتخار دیگر برای ورزش استان (دوشنبه 29 مهر 1398)
اسامی نفرات برتر تیم های زیرمجموعه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان که در مسابقات کشوری شرکت کردند (دوشنبه 29 مهر 1398)
اهدای حکم و مدال نفرات برتر مسابقات پرورش اندام وزن ۱۰۰+ کیلوگرم قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (دوشنبه 29 مهر 1398)
جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان پیرامون بررسی مسائل برگزاری مسابقات (دوشنبه 1 مهر 1398)
اصلاحیه بخشنامه مجموعه مسابقات زیرمجموعه کمیته پرورش اندام (دوشنبه 1 مهر 1398)
جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی استان اصفهان برگزار شد (سه شنبه 1 مرداد 1398)
مسابقات پرورش اندام فـیــزیـک و بادی کلاسیک قهرمانی شهرستان فلاورجان (جمعه 5 بهمن 1397)
مسابقات پرورش اندام فیزیک بادی کلاسیک شهرستان لنجان (جمعه 5 بهمن 1397)
مسابقات پرورش اندام فیـزیک و بادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های شهرستان "نجف آباد (سه شنبه 2 بهمن 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (سه شنبه 2 بهمن 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (دوشنبه 24 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
مسابقات پرورش اندام و فیـزیک قهرمانی باشگاه های شهرستان شـهــرضا (سه شنبه 18 دی 1397)
1234