اعضای کمیته قویترین مردان استان اصفهان مشخص شدند
تاریخ : یک شنبه 19 اردیبهشت 1400
گروه : اخبار
چکیده : قویترین مردان استان با رئیس و دبیر هیات دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی استان، طی جلسه ای در عصر روز جمعه۳،اردیبهشت۱۴۰۰وحید رمضانی مسئول کمیته قویترین مردان با دکتر حسین یارمحمدیان رئیس و آقای محمدی دبیر هیات دیدار کرد ، اعضای پیشنهادی خودرا به هیات ارائه و افراد ابلاغ خود را دریافت کردنداعضای کمیته عبارتند از آقایان:

امیر حسین یاوری دبیر

شاهین سامانی فنی

مهدی طالبی برگزاری

حمید رمضانی عضو

مرتضی خوبرو عضو

امیر غلامی عضو


اخبار مرتبط :
امور کمیته قویترین مردان پیگیری شد ( یک شنبه 19 اردیبهشت 1400)