جلسه کمیته پرورش اندام برگزار شد
تاریخ : یک شنبه 19 اردیبهشت 1400
گروه : اخبار
چکیده : اعضای کمیته ابلاغ های خودرا از دست رئیس هیات دریافت کردند

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی استان ، طی جلسه ای با حضور دکتر حسین یارمحمدیان رئیس هیات، مجتبی محمدی دبیر و ناصر جلوانی مسئول کمیته پرورش اندام ، اعضای زیرمجموعه این کمیته مشخص شدند و ابلاغ های خود را دریافت کردنداعضای کمیته عبارتند از آقایان:
سید حسین طباطبایی
مجید غضنفری
جواد یوسفی
سید محمود اخروی
محمد جهان آرائی
کامران امانی
حبیب قاسمی
علی شیروانی