برندگان مسابقات مجازی کمیته فرهنگی مشخص شدند
تاریخ : پنج شنبه 20 خرداد 1400
گروه : اخبار
چکیده : سه شنبه۱٨خرداد۱۴۰۰درمحل ساختمان هیات جوایز برندگان اهدا شد

 

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی استان ، طی جلسه ای با حضور آقایان مجتبی محمدی دبیر هیات ،حسین سرشارنیا مسئول کمیته فرهنگی و همینطور سرکار خانم شاهنظری مدیر دفتر هیات مراسم اهدای جوایز برندگان مسابقه فرهنگی ویژه لیالی قدر و گرامی داشت روز فرهنگ پهلوانی وارزشهای انسانی کمیته فرهنگی هیات بدنسازی استان اصفهان انجام شد و نفرات برتر هدایای خود را دریافت کردند

برندگان عبارتند از:

جناب آقای امیر کریمی
جناب آقای مجید وطن خواه
جناب آقای طوفان صادقی

سرکارخانم نژند
سرکارخانم شاه نظری
سرکارخانم شیرانی
سرکار خانم سلطانی
سرکار خانم رفایی
سرکارخانم جوادیان