فراخوان دعوت به همکاری
تاریخ : پنج شنبه 20 خرداد 1400
گروه : اخبار
چکیده : برگزاری مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان

 

باتوجه به برگزاری مسابقات
پرورش اندام،بادی کلاسیک و
فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک
قهرمانی باشگاه های استان اصفهان درتابستان۱۴۰۰
هیات بدنسازی آمادگی خود را جهت عقد قرار داد با
افراد،شرکت ها و ارگانها را جهت اسپانسری مسابقات اعلام میدارد
لذا افرادی که تمایل به همکاری دارند میتوانندتا تاریخ۲۰خرداد ۱۴۰۰به
دفتر هیات بدنسازی استان واقع در چهارراه تختی ابتدای خیابان
مسجد سید ،کوچه جنب بانک صادرات (صبا)مراجعه و
آمادگی خودرا اعلام نمایند