بخشنامه مسابقات مچ اندازی آقایان
تاریخ : یک شنبه 23 خرداد 1400
گروه : اخبار
چکیده : بخشنامه مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های اسـتان اصفهان

جام شهدای سلامت به میزبـانـی هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان شــاهـین شـهر و میمه
۱۰و۱۱تیرماه۱۴۰۰برگزار می گردد
مکان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد