نفرات برتر دسته وزنی مختلف جوانان
تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1400
گروه : اخبار
چکیده : روز دوم مسابقات

مقام اول محمد جواد ابراهیمی مقام دوم مهدی قاسمی مقام سوم محمد توکلی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته وزنی منفی۷۵کیلوگرم جوانان مقام اول علیرضا تقی بیگی مقام دوم آرش فاتح مقام سوم سجاد رفیعی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته وزنی۹۰کیلوگرم پیشکسوتان مقام اول مهرداد فاتحی مقام دوم ابراهیم محمدی مقام سوم سعید طرقی دستجردی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته وزنی منفی٨۰کیلوگرم پیشکسوتان مقام اول رضا حبیبی مقام دوم امین شاهقلیان مقام سوم حسین صادقی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته وزنی منفی۷۰پیشکسوتان مقام اول محسن سرایبانان مقام دوم ابراهیم ابراهیمی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته قدی۱٨۰+بادی کلاسیک مقام اول کامران یزدی مقام دوم شاهین صادقی مقام سوم کامران یزدی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته قدی۱٨۰بادی کلاسیک مقام اول علیرضا شاه رضایی مقام دوم محمد بیگی مقام سوم علیرضا یاوری قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته قدی۱۷۱بادی کلاسیک مقام اول محمد پایانگیجی مقام دوم محمد پورخلیلی مقام سوم مهرداد یارعلی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته قدی۱۷۱بادی کلاسیک مقام اول مهدی یزدانی مقام دوم صالح مددی مقام سوم حامد مایلی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته قدی۱۶٨بادی کلاسیک مقام اول نجم الدین مرادی مقام دوم امیرحسین ایران پور مقام سوم وحدان مزین قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 

روز دوم مسابقات نفرات برتر دسته قدی۱۶۵بادی کلاسیک مقام اول عبلس قیومی مقام دوم حسین سلیمانی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰

 


اخبار مرتبط :
نفرات برتر دسته وزنی۵۵کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان (دوشنبه 8 شهریور 1400)
مسابقات قهرمانی باشگاههای استان با نظم بی نظیری برگزار شد (دوشنبه 8 شهریور 1400)
نفرات برتر روز اول مسابقات (دوشنبه 8 شهریور 1400)
کمیته فنی مسابقات قهرمانی باشگاههای استان اصفهان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
پنل داوری در روز دوم مسابقات قهرمانی باشگاههای استان اصفهان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
تقدیر از عوامل زحمتکش تیم رنگ کاری این دوره از مسابقات آقایان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
تقدیر از عوامل برگزاری شهرستان نجف آباد ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی بیلدینگ رده بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی بیلدینگ رده جوانان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی بیلدینگ رده پیشکسوتان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۱۰۰+کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۱۰۰کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
حضور دکتر حسین یارمحمدیان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۹۵کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۹۰کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی٨۵کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی٨۰کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۷۵کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۷۰کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۶۵کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
123