نفرات برتر روز اول مسابقات
تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1400
گروه : اخبار
چکیده : روز اول مسابقات

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی پنجم فیزیک کلاسیک مقام اول وحید خدابخشی مقام دوم محمد جواد احمدی راد مقام سوم حامد سلیمانی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

 

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی چهارم فیزیک کلاسیک مقام اول محمد احسان میرحاجی مقام دوم امیر زجاجی مقام سوم مسعود علیزاده قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی سوم فیزیک کلاسیک مقام اول رضا آقابابایی مقام دوم اشکان پهلوانی مقام سوم محمود جعفری قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی دوم فیزیک کلاسیک مقام اول پاتریس رودری مقام دوم شایان قاسمی مقام سوم آرمان طباطبایی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی اول فیزیک کلاسیک مقام اول وحید سلیمانی مقام دوم متین بیدگلی قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی مثبت ماسکولار فیزیک مقام اول احسان صادقی مقام دوم میثم کاظمی مقام سوم محمد اکبری قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی اول ماسکولار فیزیک مقام اول پوریا دهقانی مقام دوم رامتین نادری مقام سوم شاهین نوری قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات حضور جناب دکتر مجتبی راعی فرماندار شهرستان نجف آباد جناب دکتر امیررضا نقش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد جناب دکتر محمد امین موحد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد و جناب جعفرزاد معاونت فرمانداری شهرستان نجف آباد در سالن مسابقات فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی ششم فیزیک رده بزرگسالان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی پنجم فیزیک رده بزرگسالان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی چهارم فیزیک رده بزرگسالان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی سوم فیزیک رده بزرگسالان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی دوم فیزیک رده بزرگسالان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات نفرات برتر دسته قدی اول فیزیک رده بزرگسالان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰

روز اول مسابقات دسته قدی۱٨۰فیزیک رده جوانان قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی نجف آباد ۴شهریور۱۴۰۰


اخبار مرتبط :
🔘کاپ های مسابقات قهرمانی کشور به دفتر هیات تحویل شد (شنبه 17 اردیبهشت 1401)
درخشش ورزشکاران استان اصفهان در مسابقات قهرمانی کشور (شنبه 28 اسفند 1400)
قهرمانی پشت قهرمانی، تبریک به جامعه ورزش استان و کشور (پنج شنبه 26 اسفند 1400)
بازهم مدال و بازهم تبریک (شنبه 14 اسفند 1400)
بازهم مدال و این بار یک طلای با ارزش (شنبه 14 اسفند 1400)
بازهم درخشش ورزشکاران اصفهانی (شنبه 14 اسفند 1400)
کسب سومین عنوان و دومین مدال نقره در مسابقات قهرمانی کشور (شنبه 14 اسفند 1400)
کسب دومین مدال با ارزش در مسابقات قهرمانی کشور (شنبه 14 اسفند 1400)
کسب یک طلای با ارزش در مسابقات قهرمانی کشور (شنبه 14 اسفند 1400)
تبریک به جامعه ورزش استان اصفهان (سه شنبه 3 اسفند 1400)
نفرات برتر دسته وزنی۵۵کیلوگرم بادی بیلدینگ بزرگسالان (دوشنبه 8 شهریور 1400)
نفرات برتر دسته وزنی مختلف جوانان (دوشنبه 8 شهریور 1400)
مسابقات قهرمانی باشگاههای استان با نظم بی نظیری برگزار شد (دوشنبه 8 شهریور 1400)
کمیته فنی مسابقات قهرمانی باشگاههای استان اصفهان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
پنل داوری در روز دوم مسابقات قهرمانی باشگاههای استان اصفهان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
تقدیر از عوامل زحمتکش تیم رنگ کاری این دوره از مسابقات آقایان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
تقدیر از عوامل برگزاری شهرستان نجف آباد ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی بیلدینگ رده بزرگسالان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی بیلدینگ رده جوانان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی بیلدینگ رده پیشکسوتان ( یک شنبه 7 شهریور 1400)
123