عدم برگزاری تمرینات به صورت مختلط
تاریخ : پنج شنبه 11 شهریور 1400
گروه : اخبار
چکیده : نامه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان درخصوص عدم برگزاری تمرینات به صورت مختلط در پارک های سطح شهر


اخبار مرتبط :