جلسه هماهنگی کمیته مچ اندازی بانوان
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396
گروه : اخبار
چکیده : جلسه هماهنگی کمیته مچ اندازی بانوان

جلسه هماهنگی کمیته مچ اندازی بانوان جهت برگزاری مسابقات قهرمانی استان در روز پنجشنبه مورخ 5 بهمن ماه 1396


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد