جلسه هماهنگی کمیته مچ اندازی آقایان
تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396
گروه : اخبار
چکیده : جلسه هماهنگی کمیته مچ اندازی آقایان

جلسه هماهنگی کمیته مچ اندازی آقایان جهت برگزاری مسابقات قهرمانی استان در روز جمعه مورخ 6 بهمن ماه 1396


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد