جلسه هماهنگی برگزاری المپیاد ورزشی بخش پاورلیفتینگ،مسابقات ددلیفت و پرس سینه
تاریخ : دوشنبه 14 آبان 1397
گروه : اخبار
چکیده : جلسه هماهنگی برگزاری المپیاد ورزشی بخش پاورلیفتینگ،مسابقات ددلیفت و پرس سینه دوشنبه۱۳آبان۱۳۹۷