حضور دبیر هیات و مسئول کمیته آموزش در جلسه تقدیر از مسئولین آموزش استان اصفهان
تاریخ : شنبه 26 آبان 1397
گروه : اخبار
چکیده : حضور دبیر هیات و مسئول کمیته آموزش در جلسه تقدیر از مسئولین آموزش استان اصفهان که کمیته آموزش هیات بدنسازی با مسئولیت آقای محمد جوزدانی رتبه اول را در استان اصفهان کسب نمود


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد