دستور العمل نحوه بازگشایی اماکن ورزشی
تاریخ : پنج شنبه 8 خرداد 1399
گروه : اطلاعیه ها
چکیده : دستور العمل نحوه بازگشایی اماکن ورزشی کلیه اماکن ورزشی استان میبایست مراحلی که در ابلاغ ذکر شده است را انجام دهند و منتظر ابلاغ های بعدی باشند