تقدر از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار
تاریخ : یک شنبه 27 تیر 1400
گروه : اخبار
چکیده : قدر از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار ،آقای ربیع و معاون ایشان آقای یغمائیان و ...

 

تقدر از رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار ،آقای ربیع و معاون ایشان آقای یغمائیان، مهندس معینی و
مهندس نریمانی اعضای شورای شهر دولت آباد و روسای هیات های ورزشی
 در حاشیه مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های استان به میزبانی برخوار