توسط دبیرهیات از شرکت کننده دارای معلولیت تقدیر شد
تاریخ : یک شنبه 27 تیر 1400
گروه : اخبار
چکیده : تقدیراز خانواده معلول گفتاری،شنوایی و اهدای مدال افتخاری به او به مناسبت فرار رسیدن روز بهزیستی در حاشیه مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های استان اصفهان به میزبانی برخوار


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد