بازتاب خبری صحبت های دکتر امیری خراسانی سرپرست فدراسیون در مجمع عمومی سالیانه
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : بازتاب خبری صحبت های دکتر امیری خراسانی سرپرست فدراسیون در مجمع عمومی سالیانه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان در سایت خبرگزاری صدا و سیما