مراسم استقبال از مسئولین محترم فدراسیون بدنسازی و مسئولین وزارت
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399
گروه : اخبار
چکیده : مراسم استقبال از مسئولین محترم فدراسیون بدنسازی و مسئولین وزارت چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹ فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان