اهدای حکم و کاپ قهرمانی تیم های برتر بادی کلاسیک
تاریخ : یک شنبه 7 شهریور 1400
گروه : اخبار
چکیده : روز دوم مسابقات

 

اشگاه کلاسیک الف اول باشگاه کلاسیک ب دوم باشگاه بادی استرانگ سوم قهرمانی باشگاه های استان اصفهان جام شهدای مدافع سلامت به میزبانی نجف آباد ۵شهریور۱۴۰۰


اخبار مرتبط :
مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک.فیزیک،فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک ( چهارشنبه 9 بهمن 1398)
جلسه تحویل احکام و کاپ های قهرمانی مسابقات فیزیک کلاسیک و بادی کلاسیک کشور با حضور سرپرست محترم هیات (دوشنبه 29 مهر 1398)
بازهم افتخار آفرینی بعد از کاپ سوم بادی کلاسیک (دوشنبه 29 مهر 1398)
مسابقات پرورش اندام،بادی کلاسیک،فیزیک،فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی شهرستان نجف آباد برگزار شد (دوشنبه 1 مهر 1398)
مسابقات پرورش اندام فـیــزیـک و بادی کلاسیک قهرمانی شهرستان فلاورجان (جمعه 5 بهمن 1397)
مسابقات پرورش اندام فیزیک بادی کلاسیک شهرستان لنجان (جمعه 5 بهمن 1397)
مسابقات پرورش اندام فیـزیک و بادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های شهرستان "نجف آباد (سه شنبه 2 بهمن 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (سه شنبه 2 بهمن 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (دوشنبه 24 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
بخشنامه مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک فیزیک فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور ٨،۹و۱۰/اسفند/۹۷ ( یک شنبه 23 دی 1397)
مسابقات پرورش اندام فیـزیک و بادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های شهرستان نجف آباد (سه شنبه 18 دی 1397)
جلسه کمیته پرورش اندام هیات بدنسازی و پرورش اندام (دوشنبه 17 دی 1397)
مسابقات پرورش اندام ، بادی کلاسیک و فیزیک کشوری با حضور داوران بین المللی (دوشنبه 12 شهریور 1397)
تیم های برتر در رشته بادی کلاسیک (سه شنبه 6 شهریور 1397)
مسابقات پرورش اندام،فیزیک و بادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان برگزار شد (دوشنبه 5 شهریور 1397)
برگزاری مسابقات فیزیک وبادی کلاسیک قهرمانی باشگاه های استان اصفهان (شنبه 3 شهریور 1397)
حضور معاون محترم اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان در سالن مسابقات فیزیک و بادی کلاسیک (شنبه 3 شهریور 1397)
12