جلسه کمیته مچ اندازی با حضور کلیه صاحب نظران این رشته برگزار شد
تاریخ : یک شنبه 19 اردیبهشت 1400
گروه : اخبار
چکیده : محمد فلاحیان مسئول کمیته: به جد پیگیر حضور در لیگ هستیم

به گزارش روابط عمومی استان،جلسه کمیته مچ اندازی با حضور کلیه صاحب نظران این رشته در سراسر استان پهناور اصفهان برگزار شد،

محمد فلاحیان در دیدار با دکتر یارمحمدیان اعلام کرد: به جد پیگیر شرکت در لیگ هستیم
در ادامه مقرر گردید مقدمات حضور استان در لیگ مچ اندازی کشور مهیا شود و همینطور قرار شد مجمع مچ اندازی استان اصفهان متشکل از نخبگان این رشته با مدیریت جناب آقای ملک ارسلان مسعودی جهت انسجام هرچه بیشتر و تعاملات بهتر اهالی این رشته جذاب و مهیج تشکیل شود